October 31, 2007

Nostalgia List #36 Halloween Special

"Nabalitaan ninyo ba yung na-posses sa Pasig? Patay na!"
Nostalgia Lists contain various fun memories of the '60s, '70s and '80s. Everyone is encouraged to participate and add to these growing lists. Send in your list items to nostalgiamanilamail[at]yahoo[dot]com, and those chosen will be added to the next list. Please make sure to check past Nostalgia Lists to see if your list items have already been posted.

223.
Pumunta kayo ng barkada mo sa Magnetic Hill sa Los Banos. Nilagay ninyo ang sasakyan ninyo sa "neutral" at unti-unti itong hinila pattas ng kalye. Sinubukan rin ninyo kung hihilahin pataas ang ibang mga bagay kaya sinubukan ninyo ang bote ng Coke solo. Hindi kayo makapaniwala sa nakita ninyo dahil pati tubig gumagapang pataas ng Magnetic Hill!


224. Hindi ka makatulog matapos mo panuurin ang unang "Shake, Rattle, And Roll".

225.
Nabalitaan sa mga local tabloids noong 1985 na may isang barkong puno ng aswang na nakawala sa pier ng Maynila.

226.
Noong 1979, balitang-balita sa radyo na may isang dalagang na-possess ng isang masamang ispirito sa Pasig. Matapos ang dalawang oras na pagdadasal ng mga pare at spiritista, ay bigla nalang nakunan ng buhay ang dalaga.

227. Hindi mahuli ang sikat na hoodlum na si
Nardong Putik ng taga Cavite, dahil sa kanyang anting-anting. Kahit napaligiran na siya ng mga autoridad, ay nakakatakas pa rin siya at bigla nalang nawawala.

"Hoy! Where's my Nostalgia List #37?!"
Craving for more Nostalgia? Read: NOSTALGIA LIST #35


Read last year's Nostalgia List Halloween Special: NOSTALGIA LIST #9

Technorati Tags:, ,


No comments:The Latest Features & Headlines
Don't ever miss a post and be on top of the latest features and headlines:
Get All That Nostalgia Manila Goodness! Get a Nostalgia Manila Email Subscription today and enjoy all the benefits of this wondeful service. Today, if subscribers want to read / view / watch syndicated online content, they typically have to go to where the content is hosted, or know how to subscribe to the feed and consume the content within an aggregator or reader (e.g. MyYahoo!, FeedDemon, ect.). With a Nostalgia Manila Email Subscription, you will receive all that Nostalgia Manila goodness straight to your inbox, similar to an e-newsletter. This is delivered to you in easy-to-read, plain text or HTML email containing the latest Nostalgia Manila posts. What are you waiting for? Sign Up for a Nostalgia Manila Email Subscription today!

Let everyone know you have Nostalgia Fever!
Nostalgia Fever is quite a contagious thing, and the best way to spread it is to add this cute chicklet to your site. It's real easy! All you have to do is copy and paste the HTML code below (make sure you copy the entire code), add it to your own page, and you're done! Show your love for Nostalgia Manila and spread Nostalgia Fever today!