October 28, 2006

Nostalgia List #09 Halloween Special

"Tabi-tabi po!"Nostalgia Lists contain various fun memories of the '60s, '70s and '80s. Everyone is encouraged to participate and add to these growing lists. Send in your list items to nostalgiamanilamail[at]yahoo[dot]com, and those chosen will be added to the next list. Please make sure to check past Nostalgia Lists to see if your list items have already been posted.

88. Minsan nag-hiking kayo ng mga Boyscouts ng school mo sa Mt. Makiling. Naiwan ang iyong patrol at akala mo nawala kayo at hindi ninyo mahanap kung saan ang tamang direksyon na pabalik sa campo. Sa takot ninyo, hinubad ninyo ang inyong mga damit at sinuot itong baliktad, dahil akala mo pinaglalaruan kayo ng Tikbalang. Mula noon, lagi ka nang nagsasabi ng "Tabi-tabi po" pag nag-hi-hiking ka sa gubat.

89. Ang baso ng Nescafe ang pinaka mabuting gamitin pang-"ispirit of the glass", dahil makapal at hindi madaling mabasag. Madalas mag-yayaan ang barkada na mag-"spirit of the glass" pag nagbabakasyon sa probinsya, o pag brownout.

90. Hindi "Mumu", kundi "Mamaw" ang tawag mo sa Multo.

91. Noong mid '80s nagkaroon ng malaking Satanist scare sa Maynila at nagkalat daw ang mga Satanista na kumi-kidnap ng mga bata para gawing sakripisyo sa demonyo. Sinigurado ng mga teacher sa school mo na pauwiin ang lahat ng bata agad-agad pagkatapos ng klase. Takut na takut ka noon, at panay ang tinggin mo sa mga vendor na hindi mo namumukhaan.

92. Nagka sleepover camping sa school mo kung saan nagsama-sama kayo ng mga classmate mo para mag ghost hunting. Masaya ang takutan at panay kwentuhan ng mga nakakatakot, pero ito rin ang perfect time na maging close sa nililigawan mo. "Wag kang matakot... akong bahala sa iyo." "Uuuuyyyy!"

"Takut aku! Wow I can't wait for Nostalgia List #10!"
Craving for more Nostalgia? Read: NOSTALGIA LIST #08

Technorati Tags:, ,

1 comment:

Unknown said...

mga Satanista daw namumula yung mata tapos naka damit ng itim. mala Robert Smith daw ang itsura.The Latest Features & Headlines
Don't ever miss a post and be on top of the latest features and headlines:
Get All That Nostalgia Manila Goodness! Get a Nostalgia Manila Email Subscription today and enjoy all the benefits of this wondeful service. Today, if subscribers want to read / view / watch syndicated online content, they typically have to go to where the content is hosted, or know how to subscribe to the feed and consume the content within an aggregator or reader (e.g. MyYahoo!, FeedDemon, ect.). With a Nostalgia Manila Email Subscription, you will receive all that Nostalgia Manila goodness straight to your inbox, similar to an e-newsletter. This is delivered to you in easy-to-read, plain text or HTML email containing the latest Nostalgia Manila posts. What are you waiting for? Sign Up for a Nostalgia Manila Email Subscription today!

Let everyone know you have Nostalgia Fever!
Nostalgia Fever is quite a contagious thing, and the best way to spread it is to add this cute chicklet to your site. It's real easy! All you have to do is copy and paste the HTML code below (make sure you copy the entire code), add it to your own page, and you're done! Show your love for Nostalgia Manila and spread Nostalgia Fever today!