December 31, 2007

Happy New Year! Nostalgia Manila Welcomes 2008!


Wow, 2007 sure went by quickly don't you think?! I've received a lot of emails from people saying that 2007 was a bit tough on them. We've all had our ups and downs this last year, but I have a BIG FEELING that 2008 will be different. In fact I have a sneaking suspicion that it's going to be absolutely fantastic!

The Chinese have always beleived the number 8 to be a very lucky number. For one, it's the only number that ends in an up stroke when you write it down on paper. It also stands for infinity. Infinite prosperity is what most people wish for, but everyone must always remember to count their blessings. Be happy with what you have, and work hard to attain what you desire.

Here's wishing you a Happy New Year! I know it's going to be a great one, filled with joy, love, and blessings!

Live Minute! 1:25 PM This has been a NM Live Minute Update!


Inspector Gadget Cartoon Opening Video

There was nothing like watching your favorite cartoons on a rainy afternoon after school, or waking up early to catch Saturday morning cartoons. Relive the best of '60s, '70s, and '80s cartoons with Cartoon TV Rama!

Watch video clips of opening sequences and famous scenes taken from your favorite animated shows!Inspector Gadget (1983)

Inspector Gadget is an animated television series about a clumsy, absent-minded, and oblivious detective, Inspector Gadget, who is a human being with various cyborg "gadgets" built into his anatomy. Gadget's main nemesis is the mysterious Dr. Claw, leader of an evil organization known as MAD. This was the merchandising company DiC Entertainment's first syndicated cartoon show, and ran from 1983 to 1986 in syndication.

Watch More Cartoon TV Rama: Shirt Tales

Technorati Tags:, , , ,

Sine Nostalgia: Bakit May Pag-ibig Pa 1979

Nostalgia Manila in cooperation with Sari-Saring Sineng Pinoy proudly presents, Sine Nostalgia! Featuring movie critiques and reviews of the most memorable Filipino movies of the 70's and 80's by the top authority in reviewing nostalgic films, Jojo Devera. Learn about that films that shaped Filipino Pop Culture, and the movies that left their mark in Philippine cinema history.


Ang Magkaibang Hugis Ng PAG-IBIG

Dalawang magkaibang hugis ng pag-ibig ang tinalakay sa pelikulang Bakit May Pag-Ibig Pa (AA Productions, 1979). Isang pambihirang pagkakataon kung saan maikukumpara ang magkaibang estilo ng dalawa sa pinagpipitagang manlilikha ng pelikulang Pilipino, sina Ishmael Bernal at Celso Ad Castillo. Sa unang kasaysayang mula sa dulang pampelikula ni Jorge Arago ay ipinakita ang di inaasahang pagtatagpo ng isang dating madre (Nora Aunor) at isang arkitektong naghahanap ng kasagutan sa mga katanungang bumabagabag sa pagkatao nito. Mapapansing malaki ang impluwensiya ng mga banyagang pelikula tulad ng Interiors (1978) ni Woody Allen. Nagtangkang maging alternatibo ang kasaysayan ni Bernal, ngunit hindi malinaw kung alternatibo saan at kung kaninong punto de bista. Bunga nito nagmistulang pinag-halu-halo ng kung anu-anong isyu ang pelikula at nalabusaw ang mahusay na panimulang eksposisyon sa talinhaga ng dalawang tauhan at ang kanilang magkaibang antas sa buhay. Gayon pa man, mapapansin sa watak-watak na daloy ng naratibo ang pagsisikap na pagsanibin ang mga nasa, pisikal/seksuwal, pangkaisipan at espiritwal upang muling buuin ang pagkatao ng mga karakter. Naglalakad na tila walang patutunguhan ang madre sa paghahanap ng metaporikal na kahulugan ng pag-ibig at pananampalataya. Sa kanyang paglalakbay, nagtagpo sila ng arkitektong napagkamalan itong katulong na siyang ipinadala ng kanyang ina. Nang gahasain ng amo, hindi lamang ang kanyang pisikal na pagkababae ang ginahasa kundi maging ang kanyang humanidad. Winasak ng karahasang ito ang kanyang paniniwala sa katutubong gawi. Nariyan din ang paglalaho ng poot sa lalaking nang-abuso, nagbigay daan ang kanyang dinanas upang mabuksan hindi lamang ang kanyang isipan kundi ang natutulog nitong damdamin. Sa dulo ay nagbunga ito ng isang uri ng pag-iibigang lubhang matalinghaga at hindi inaasahan. Mapangumbinsi ang pagganap ni Christopher de Leon. Nasa kanyang karakter ang bulto ng suliranin kaya dito umiikot ang kuwento, relasyon niya sa kanyang ina (Paraluman), ama (Vic Silayan) at pakikitungo sa kanyang katulong (Aunor). Sensitibo ang kanyang pagpasok sa katauhan na nililigalig ang mga kontradiksiyong talamak sa nakasanayang tradisyon ng pagganap sa pelikula. Ang tapang at husay ni Nora Aunor ay hindi nabigyan ng sapat na paggabay upang magagap ang kabuuan ng internal na tensiyon ng pangunahing tauhang babae. Hindi ito napatampok sa antas ng kontradiksiyon, sa halip ay hinayaang lumutang-lutang ang tensiyong hindi nagkaroon ng matalinong resolusyon.

Sa kabilang banda, masinop ang mga elemento ng pelikula sa kasaysayan ni Castillo ngunit napakanipis ng temang pinalaman sa dulang pampelikulang isinulat din ng direktor. Nagingibabaw ang aspetong teknikal ng pelikula. Naipahayag nito ang naratibo habang nagtutuon ng matimbang na pagpapahalaga sa estetika ng pelikula. Ang pagsisikap ni Castillo na gamitin ang lakas ng teknik ay humahantong sa isang antas upang ito ay maging makabuluhang pelikula. Ang mga imahen ng Ati-Atihan sa Aklan kung saan unang nagkita at nagkakilala sina Solly (Alona Alegre) at Cris (Romeo Vasquez), mga tagpo sa Baguio at mga kuha ng tenement housing kung saan naninirahan si Solly ay lumilikha ng pelikulang mahusay ang bahaging produksiyon, sa kabila ng umuulikkil na suliranin sa layuning dramatiko ng pelikula. Dumarating ang mga imahe at tunog sa tantiyadong dinamika at nagpapatindi sa kamalayan sa pag-iral ng sariling nakapaloob sa kapaligiran ng mga tauhan. Ang sensitibong paglalantad ni Alona Alegre ng saloobin ay isang kapani-paniwalng pagganap at pagtatapat. Mahalagang puwersa sina Bernal at Castillo na tumitiyak sa hugis ng pelikulang Pilipino. Isinalarawan sa Bakit May Pag-Ibig Pa ang personal na ideyolohiya at pilosopiya ng dalawang direktor. Ang pelikula ay repleksiyon ng mga manlilikha nito at nagsisilbing teksto ng pananalamin sa kani-kanilang punto-de-bista.

(Unang Kasaysayan)
Direksiyon: Ishmael Bernal

Dulang Pampelikula: Jorge Arago

Sinematograpiya: Loreto Isleta At Sergio Lobo

Musika: George Canseco

Editing: Abelardo Hulleza

Disenyong Pamproduksiyon: Beatriz Gosiengfiao, Pis Boado At Danny Alvarez


(Ikalawang Kasaysayan)
Dulang Pampelikula At Direksiyon: Celso Ad Castillo

Sinematograpiya: Romeo Vitug

Musika: George Canseco

Editing: Abelardo Hulleza

Prodyuser: AA Productions


More Sine Nostalgia: Kakabakaba Ka Ba? 1981

Sine Nostalgia is made possible through the kindness of our good friend, and top nostalgia film critique, Jojo Devera. Visit Jojo's Blog at: http://sari-saringsinengpinoy.blogspot.com.

Technorati Tags:, , , ,


Juan De La Cruz / Kahit Anong Mangyari Vintage LP


Album Of The Week is made possible through the kindness of our good friend Edward De Los Santos
. For the best source of classic records, vintage magazines, and other amazing vintage collectibles, visit his Ebay stores: philippine.music (Ebay Philippines), and oldbestseller (Ebay USA).
Front Album Cover (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)


Back Album Cover (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)


More Records & Album Covers: Rico J. Puno / The Way We Were

Technorati Tags:, , , ,

Voltes V: Episode 36 The Traitor Within / Watch Cool 70s Cartoons DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!

STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">

WIDTH="320" HEIGHT="300" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="0">

Voltes V: Episode 36 The Traitor Within

Many thanks to Jong of PinoyCartoons.Watch more Voltes V Episodes

VIDEO PLAYER OPERATION GUIDE

BASIC OPERATION
Press play and the video will start streaming immediately. Depending on your connection speed, it may take some time before the video fully loads. Wait till you can click on the play button.
These videos are commercial free!

CONNECTION SPEED & VIDEO QUALITY PREFERENCES
Playback time will depend on your connection speed; DSL and Cable Connections will load the video much faster. A higher connection speed will make the video play much smoother.


Technorati Tags:, , ,


December 28, 2007

Nostalgia Wheels: '60s Pontiac Firebird, Chevy Camaro, and Ford Mustang Fastback

"Let's drive back in time!" Check out really cool photos of really cool rides with Nostalgia Wheels!

Send photos of your very own Nostalgia Wheels and we'll feature it right here. Start your engines!


Many thanks to our friend GT Perez, Jay C. who sent us these cool photos of a Pontiac Firebird, Chevy Camaro and a Ford Mustang Fastback. The Muscle Cars Philippines forum gets together every month or so and are always looking for new members. Check them out at: http://musclecarsph.forumer.com

For more Nostalgia Wheels: '70s Toyota Land Cruiser

Share photos of your Nostalgia Wheels for everyone to see! Send your photos to: nostalgiamanilamail[at]yahoo[dot]com and write "Nostalgia Wheels" on the subject line, and we'll feature it here. Vrooooom!


Technorati Tags:, ,

Mork & Mindy TV Show Opening Video

A companion to Cartoon TV Rama, TV Times Television Greats features the best tv programs that span three decades. Watch opening sequences and famous scenes from your favorite '60s, '70s, and '80s tv shows!


Mork & Mindy (1978)

The series was a spinoff of the sitcom Happy Days. The character of Mork first appeared in the season 5 episode, "My Favorite Orkan," where he threatened to take Richie Cunningham back to Ork as an example of a human, but his plan is foiled by Fonzie. The character proved to be popular enough with the audience to rate a starring role in a series, though in the series Mork would reside near Boulder, Colorado, and in the (then) current day of 1978 as opposed to Happy Days' 1950s Milwaukee, Wisconsin.

After discovering Mork, Mindy promises to keep his true identity a secret and allows him to move into her attic. Complicating factors include Mindy's father, Fred (Conrad Janis), who expresses outrage that his daughter is living with a man. Fred's mother-in-law, Cora (Elizabeth Kerr), presents a much less conservative view, and approves of Mork and the living arrangement. Mindy and Cora also worked at Fred's record store with Cora giving music lessons to an African-American teenager, Eugene (Jeffrey Jacquet). Storylines usually centered on Mork's attempts to understand human behavior and American culture as Mindy helps him to adjust to life on Earth. At the end of each episode, Mork must report back to Orson (voice of Ralph James), his Orkan supervisor, on what he has learned about Earth. These end-of-show summaries allow Mork to comment humorously on social norms.

Mork's greeting was "Na-Nu Na-Nu" (sounds like Nah-New Nah-New) along with a hand gesture similar to Mr. Spock's Vulcan salute from Star Trek. It became a popular catchphrase at the time.

This series was Robin Williams' first major acting break. It became famous for Williams' use of his manic improvisational comedic talent. Williams would make up so many jokes during filming, the scripts eventually had specific gaps where Williams was allowed to perform freely. In many scenes, Pam Dawber had to bite her lip to avoid laughing and ruining the filming.


More TV Times Television Greats: Knight Rider

Technorati Tags:, ,

Days Of The Dragon: Fan Magazine October 1974

Nostalgia Manila proudly presents, Days Of The Dragon! A bi-weekly feature showcasing scans of rare posters, books, photos, and memorabilia of everyone's favorite martial arts hero Bruce Lee!


Bruce Lee Article (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)


Cover: Nora Aunor, October 1974 (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)


More Days Of The Dragon: The Big Boss Action Still Promo Cards Set 2

Days Of The Dragon is made possible through the kindness of our good friend Edward De Los Santos. For the best source of classic records, vintage magazines, and other amazing vintage collectibles, visit his Ebay stores: philippine.music (Ebay Philippines), and oldbestseller (Ebay USA).

Technorati Tags:, ,

Daimos: Episode 36 Richard's Mission Of Peace / Watch Cool 70s Cartoons DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!

STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">

WIDTH="320" HEIGHT="300" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="0">

Daimos: Episode 36 Richard's Mission Of Peace

Many thanks to Jong of PinoyCartoons.Watch more Daimos Episodes

VIDEO PLAYER OPERATION GUIDE

BASIC OPERATION
Press play and the video will start streaming immediately. Depending on your connection speed, it may take some time before the video fully loads. Wait till you can click on the play button.
These videos are commercial free!

CONNECTION SPEED & VIDEO QUALITY PREFERENCES
Playback time will depend on your connection speed; DSL and Cable Connections will load the video much faster. A higher connection speed will make the video play much smoother.


Technorati Tags:, , ,


Scooby-Doo: Go Away Ghost Ship / Watch Cool 60s Cartoons DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '60s, '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!


The gang sets out to solve the mystery of a ghostly pirate seemingly bent on avenging his capture by a shipping magnate's ancestor.Watch more Scooby-Doo Cartoons

VIDEO PLAYER OPERATION GUIDE

BASIC OPERATION
Press play and the video will start streaming immediately.
There is usually a commercial before each episode, but once the opening commercial is finished playing the show is commercial free!

CONNECTION SPEED & VIDEO QUALITY PREFERENCES
Playback time will depend on your connection speed; DSL and Cable Connections will load the video much faster. It is recommended that you choose the highest connection speed for the best quality picture. Click on the "Settings" Button and select "Highest" video setting for DVD quality playback. You may also choose the "Full Screen" option, but this could minimize the video quality depending on your video card and your connection speed.

CAN'T SEE THE PLAYER OR THE CONTROL BUTTONS
If you can't see the player control buttons it means that the player hasn't fully loaded. If this happens click on the title heading of this post and let the page reload. You should be able to see the player and the control buttons after the page reloads.

CAN'T VIEW THE VIDEO
If for some reason you can't seem to view the video and it won't play, it could be that you may not have the latest version of Windows Media Player installed in your system. Download Windows Media Player Here.


Technorati Tags:, , ,


Waking up to the sound of "Jump"!


Why is it that I keep waking up to strange music? I woke up this morning and as I was slowly opening my eyes I heard the intro to Van Halen's "Jump"! Someone upstairs in the living room was playing it. What made it funny was that my every move, getting out of bed, was perfectly going along with the music. As if I had rehearsed the moves and this was all choreographed. I had to laugh and went along with it. What made it even funnier was that when I got on my feet, came in the first line to the first verse "I get up!" LOL.

Live Minute! 12:13 PM This has been a NM Live Minute Update!


December 27, 2007

Cinderella: Intramuros Group Photos 1974

Time is frozen in a single frame of film. Every bit of detail is perfectly captured by the camera lens. These photos take us back to those wonderful days when everything seemed so fresh and new, those days we wished would last forever. Relive those special moments in your life, and share your memories with Photo Nostalgia!


Cinderella Photo 1 (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)


Cinderella Photo 1 (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)

COPYRIGHT NOTICE AND USAGE: These images are governed by copyright laws. If you decide to use any of these images on your web page PLEASE MAKE SURE TO INCLUDE PROPER CREDITS TO NOSTALGIA MANILA! NO HOT LINKING PLEASE!

Here are super rare group shots of the early 70's super group Cinderella! These amazing photos were never published, and here they are shown for the first time in more than three decades. Cinderella spawned big hits like "T.L. Ako Sa Iyo", "Our Wonderland Of Dreams", and "Ang Boyfriend Kong Baduy", mostly composed by now legendary songwriter and producer Snaffu Rigor, also famous for composing "Bulag, Pipi, At Binggi", which launched Freddie Aguilar's career.

Some of the group's members went on to form other music groups. Bob Guzman later became one of the Boyfriends. Yolly Samson had a fruitful solo career, while Celso Llarina and Spanky Rigor (not present in these photos) later became part of legendary disco kings VST & Company. Both Celso and Spanky were already full time producers when they made the jump, and are also responsible for producing VST & Company's unmistakable unique sound.

Send your old photos and memories to: nostalgiamanilamail[at]yahoo[dot]com, write "Photo Nostalgia" on the subject line, and we'll feature it here on Photo Nostalgia.

More Photo Nostalgia: Kuya Geezer: Motorbike Sunset Photo '70s


Technorati Tags:, ,

Tropicana Headshots #02

Nostalgia Manila proudly presents, Tropicana Headshots! A bi-weekly feature showcasing scans of rare photos by Tropicana Photo Studio, the official photo studio to the stars. Discover the faces of obscured legends and personalities that graced the silver screen of Classic Filipino Cinema.


More Tropicana Headshots: Tropicana Headshots #01

Tropicana Headshots is made possible through the kindness of our good friend Edward De Los Santos. For the best source of classic records, vintage magazines, and other amazing vintage collectibles, visit his Ebay stores: philippine.music (Ebay Philippines), and oldbestseller (Ebay USA).

Technorati Tags:, ,

Tarzan: Tarzan and the Space God Part 3 / Watch Cool 70s Cartoons DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!


Tarzan: Tarzan and the Space God Part 3

Many thanks to hexseeker.Watch more Tarzan Lord Of The Jungle

Technorati Tags:, , ,


Yo Joe! Laser Artillery Soldier: Grandslam 1982


"G.I. Joe is the code name for America's daring highly-trained special mission force. Its purpose: to defend human freedom against COBRA, a ruthless terrorist organization determined to rule the world."
. Yo Joe! features original G.I. Joe artwork that came with the 80's G.I. Joe action figures and playsets! Yo Joe! is made possible through the kindness of Todd Weinzierl.Code Name: GRAND SLAM (1982) (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)


More Yo Joe!: Cobra: The Enemy

Technorati Tags:, , , ,

Voltes V: Episode 35 A Father's Last Wish / Watch Cool 70s Cartoons DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!

STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">

WIDTH="320" HEIGHT="300" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="0">

Voltes V: Episode 35 A Father's Last Wish

Many thanks to Jong of PinoyCartoons.Watch more Voltes V Episodes

VIDEO PLAYER OPERATION GUIDE

BASIC OPERATION
Press play and the video will start streaming immediately. Depending on your connection speed, it may take some time before the video fully loads. Wait till you can click on the play button.
These videos are commercial free!

CONNECTION SPEED & VIDEO QUALITY PREFERENCES
Playback time will depend on your connection speed; DSL and Cable Connections will load the video much faster. A higher connection speed will make the video play much smoother.


Technorati Tags:, , ,


Legends of Pinoy Music!


I'll be posting something super cool shortly so don't miss this one. If you're familiar with OPM and music legends of the 70's (which you should be!), this is going to blow your mind! These are photos that have never been published, and no one has seen them in three decades! Lucky you there's Nostalgia Manila to bring you such a treat. Shows how much I love you!

Live Minute! 2:48 PM This has been a NM Live Minute Update!


Rain, rain, go away, come again another day


I'm here at my desk posting today's features and I can hear it raining outside. It's been raining since I woke up this morning, and it's been raining for several hours now! I don't mind the rain so much when you're indoors, I actually find it relaxing. But it's a hassle when it's raining and it's super cold! I hate running errands on days like this. It's really best to stay indoors no? I don't think I'll ever get used to the cold. So I think it would be a good idea to spend next Christmas in Hawaii!

Live Minute! 2:42 PM This has been a NM Live Minute Update!


What did you get from Santa?


So how was everyone's Christmas? I had a blast! I must say that this year's Christmas was the best one in the last ten years. I'm wondering if hanging out by the bar had something to do with it... hmmmmm. But seriously, I had a wonderful time being with family and everyone got cool presents. Yes, Santa was real nice to me this year, and gave me something super special. What did you get from Santa? I would love to know what you got!

Live Minute! 1:44 PM This has been a NM Live Minute Update!


December 26, 2007

Hot Vintage Fashion: 80's Red Philippines Graphic T-Shirt

Feast your eyes on the grooviest, most amazing threads you'll ever find! Walk into a closet filled with the rarest vintage gear, unique accessories, and all kinds of clothing that will surely take you back to a colorful decade you always loved.

Nostalgia Manila picks out the hottest in original vintage fashion with Pormang Nostalgia!


"Pag uwi ni kuya galing abroad, ibigay mo to ha?!"

Many thanks to Georgie Boy for sharing this cool photo of an 80's Philippines graphic t-shirt.

Matindi ka ba pagdating sa pormahan? Send us photos of your Pang-Pormang Nostalgia! Send to: nostalgiamanilamail[at]yahoo[dot]com
For more "Pormang Nostalgia!" check out: 80's Recto-Made Creepers

Technorati Tags:, ,

Showcase Cinerama: "Young Love" (1969) Nora Aunor Tirso Cruz III Ike Lozada German Moreno Tina Lapus

Here are two fun movie clips from the Nora Aunor and Tirso Cruz hit movie "Young Love" (1969). In the first clip German Moreno and Tina Lapus emcees a variety show. The scene is continued in the second clip where Nora Aunor sings "I Believe".

Also starring: Edgar Mortiz, Vilma Santos, and Ike Lozada, by Sampaguita Pictures.Many thanks to videokeking2007 for uploading.

More Showcase Cinerama: "Guy & Pip" (1971) Nora Aunor Tirso Cruz III

Technorati Tags:, , ,

Seeing Stars: Darna December 1973 Nora Aunor Tirso Cruz III Maria Leonora Theresa

Seeing Stars is made possible through the kindness of our good friend Edward De Los Santos. For the best source of classic records, vintage magazines, and other amazing vintage collectibles, visit his Ebay stores: philippine.music (Ebay Philippines), and oldbestseller (Ebay USA).


More Seeing Stars: Bulaklak December 1953 Nida Blanca Nestor De Villa

Technorati Tags:, , ,

Klassik Komiks Covers: Fiesta #1


This Klassik Komiks Covers feature is made possible through the kindness of our good friend Edward De Los Santos
. For the best source of classic records, vintage magazines, and other amazing vintage collectibles, visit his Ebay stores: philippine.music (Ebay Philippines), and oldbestseller (Ebay USA).
FIESTA KOMIKS # 1
May 30, 1960

More Klassik Komiks Covers: Pinoy Komiks #1

Technorati Tags:, ,

Daimos: Episode 35 The Conversion of Zender / Watch Cool 70s Cartoons DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!

STANDBY="Loading Windows Media Player components..." TYPE="application/x-oleobject">

WIDTH="320" HEIGHT="300" ShowControls="1" ShowStatusBar="0" ShowDisplay="0" autostart="0">

Daimos: Episode 35 The Conversion of Zender

Many thanks to Jong of PinoyCartoons.Watch more Daimos Episodes

VIDEO PLAYER OPERATION GUIDE

BASIC OPERATION
Press play and the video will start streaming immediately. Depending on your connection speed, it may take some time before the video fully loads. Wait till you can click on the play button.
These videos are commercial free!

CONNECTION SPEED & VIDEO QUALITY PREFERENCES
Playback time will depend on your connection speed; DSL and Cable Connections will load the video much faster. A higher connection speed will make the video play much smoother.


Technorati Tags:, , ,


Wonder Woman: The Bushwhackers / Watch Cool 70s TV! DVD Quality Video

Nostalgia Manila Free TV
Enjoy watching full-length DVD quality episodes of some of your favorite '60s, '70s and '80s tv shows! New episodes posted daily! New show titles added frequently!

Relive the magic of '60s, '70s and '80s tv, only here at Nostalgia Manila!


Wonder Woman helps a Texas rancher stop a ring of cattle rustlers working for the Nazis.Watch more episodes of Wonder Woman

VIDEO PLAYER OPERATION GUIDE

BASIC OPERATION
Press play and the video will start streaming immediately.
There is usually a commercial before each episode, but once the opening commercial is finished playing the show is commercial free!

CONNECTION SPEED & VIDEO QUALITY PREFERENCES
Playback time will depend on your connection speed; DSL and Cable Connections will load the video much faster. It is recommended that you choose the highest connection speed for the best quality picture. Click on the "Settings" Button and select "Highest" video setting for DVD quality playback. You may also choose the "Full Screen" option, but this could minimize the video quality depending on your video card and your connection speed.

CAN'T SEE THE PLAYER OR THE CONTROL BUTTONS
If you can't see the player control buttons it means that the player hasn't fully loaded. If this happens click on the title heading of this post and let the page reload. You should be able to see the player and the control buttons after the page reloads.

CAN'T VIEW THE VIDEO
If for some reason you can't seem to view the video and it won't play, it could be that you may not have the latest version of Windows Media Player installed in your system. Download Windows Media Player Here.


Technorati Tags:, ,


December 23, 2007

Done with last minute shopping yet?


Is everyone done with all their last minute shopping? Have all of you gotten your Stocking Stuffers? I did a bit of shopping yesterday, and I'm going to try and finish off the rest of my Christmas shopping today. How's everyone doing with their Christmas shopping? Alright! Doing a few more posts, and I'm off Christmas shopping!

Live Minute! 3:00 PM This has been a NM Live Minute Update!


December 21, 2007

Just Got Lucky! Philippine Charity Sweepstakes May 30, 1965

Nostalgia Manila proudly presents, Just Got Lucky! A bi-weekly feature showcasing scans of rare lottery tickets, and all sorts of legal gambling stubs. Feeling lucky?


4 shares May 30, 1965 drawing. (CLICK IMAGE FOR LARGER VIEW)

Just Got Lucky! is made possible through the kindness of our good friend Edward De Los Santos. For the best source of classic records, vintage magazines, and other amazing vintage collectibles, visit his Ebay stores: philippine.music (Ebay Philippines), and oldbestseller (Ebay USA).

Technorati Tags:, ,The Latest Features & Headlines
Don't ever miss a post and be on top of the latest features and headlines:
Get All That Nostalgia Manila Goodness! Get a Nostalgia Manila Email Subscription today and enjoy all the benefits of this wondeful service. Today, if subscribers want to read / view / watch syndicated online content, they typically have to go to where the content is hosted, or know how to subscribe to the feed and consume the content within an aggregator or reader (e.g. MyYahoo!, FeedDemon, ect.). With a Nostalgia Manila Email Subscription, you will receive all that Nostalgia Manila goodness straight to your inbox, similar to an e-newsletter. This is delivered to you in easy-to-read, plain text or HTML email containing the latest Nostalgia Manila posts. What are you waiting for? Sign Up for a Nostalgia Manila Email Subscription today!

Let everyone know you have Nostalgia Fever!
Nostalgia Fever is quite a contagious thing, and the best way to spread it is to add this cute chicklet to your site. It's real easy! All you have to do is copy and paste the HTML code below (make sure you copy the entire code), add it to your own page, and you're done! Show your love for Nostalgia Manila and spread Nostalgia Fever today!